/\

ANNONS

Photo: Claus Boesen
Photo: Claus Boesen

Livsstil

Mästare på julgranar

Varje år fraktas 10 miljoner danska julgranar ut från landet för att pryda tyska, brittiska, nederländska, norska och polska hem. Men varifrån kommer julgranstraditionen egentligen och varför är danska granar så bra? Vi frågade en expert.

Skandinavernas julgransfavoriter

Svenskarna: 80 % väljer rödgran
Danskarna: 80 % väljer Nordmannsgran
Norrmännen: 40 % väljer Nordmannsgran, 35 % väljer rödgran, 25 % väljer klippgran

Read more

Den har inspirerat till både sagor och lovsånger, den har gått om julkrubban och till och med själva Jesusbarnet som symbol för julen. Julgranen, en tradition som kom till Skandinavien från Tyskland, har med tiden blivit big business – särskilt för danskarna.

Danmark producerar 12 miljoner julgranar varje år. Av dessa exporteras 10 miljoner främst till Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Norge och Östeuropa. Exportomsättningen, som uppgår till cirka 1,3 miljarder danska kronor, gör Danmark till världens största julgransexportör. Det är särskilt en typ av gran slår alla andra granar på marknaden – Nordmannsgranen. Den har gått om rödgranen, blågranen och tallen, främst för att den är hållbar och tålig och kan stå länge inomhus utan att barra.  

Även om Nordmannsgranen ursprungligen kommer från bergen i Kaukasus, kan rätt förutsättningar och mycket expertis få den att växa och frodas i Danmark. En expert är Bernt Johan Collet, som har odlat julgraner på Lundbygaard i nästan 50 år. Han är en av Danmarks största odlare och avverkar cirka 600 000 granar varje år. Och träd växer långsamt.

– När du bestämmer dig för att odla julgranar måste du vara medveten om att det är en långsam process, säger Bernt Johan Collet. Det tar fyra år för fröet du sått att bli en planta som kan planteras ut och sedan ska granen växa i ytterligare åtta år innan den är klar att avverkas. Mina vänner i näringslivet skakar på huvudet när de hör att man måste vänta i 12 år innan man får den första avkastningen på sin investering, säger han.

För att odla julgranar av hög kvalitet måste klimatet i plantagen var milt och vårarna frostfria. Jorden ska helst vara sandig och inte tung och mullrik. Helst ska träden växa i högt och inte i en dal, eftersom dalar kan vara mer utsatta för frost. Och man bör vara försiktig om man planterar julgranar i inlandet efter som risken för frost är större där.

– Kustklimatet i Danmark är perfekt för julgranar, till skillnad från i övriga Skandinavien där det ofta är för kallt. Det är därför cirka 75 procent av Nordmannsgranarna som säljs i Norge faktiskt kommer från Danmark. Här på Sydsjälland har vi vatten på tre sidor och vi ligger högt, så vi drabbas sällan av vårfrost. Vi har faktiskt bara haft frostskador en gång sedan jag tog över gården 1968.

När odlingsplatsen väl är bestämd så startar odlingsprocessen med fröerna, som ofta kommer från Georgien där Nordmannsgranen har sitt ursprung. Men Bernt Johan Collet har lyckats förädla fröer från noga utvalda träd från sin egen plantage, för att förvissa sig om att träden ärver de bästa kvaliteterna från starten.

Så här får du julgranen att hålla sig

Acklimatisera den om det är möjligt
Låt trädet vänja sig gradvis vid värmen inomhus.
 

Hugg av en bit av stammen nertill.
Granen tar upp vatten bättre om snittet på stammen är nytt. Hugg av cirka en centimeter av stammen innan du placerar granen i julgransfoten.

Vattna den
Använd en julgransfot som kan fyllas på med vatten kontinuerligt. Om granen inte vattnas blir barren torra och gråa och faller av snabbare.

Read more

Planteringen görs med maskiner som använder GPS-teknik för att placera träden med centimeterprecision, och skapa optimala tillväxtförhållanden som gör att träden växer jämnt och att så liten yta som möjligt går till spillo. Upp till 20 000 fröplantor planteras varje dag.

– När du avverkar 600 000 träd i ena ändan måste du ju fylla på med lika många i den andra ändan, säger Collet.

Han menar att know-how, innovation och mekanisering är viktiga faktorer bakom de goda resultaten.

– Danska lantbrukare har traditionellt varit bra på att hitta möjligheter. Vi är ett litet land och måste tänka kreativt för att utnyttja det vi har. Det märks på den effektiva utrustningen vi använder, som pallmaskiner och utplantering med GPS. Jag tror att även högskolekulturen ska ha en del av äran, eftersom den fått bönderna att lyfta blicken från plogen och tänka själva, säger Bernt Johan Collet.

Julsäsongen är kulmen på 12 års arbete. Under en treveckorsperiod blir granarna avverkade, packade och lastade på pall för att sedan transporteras till 17 olika länder. Under den perioden skickas 1 000 långtradare iväg och antalet fast anställda på avlöningslistan ökar från 20 till 250.

– Det är årets stressigaste period och vi jobbar i treskift. Det är lite som en myrstack, säger Bernt Johan Collet. Innan avverkningen börjar ska vi skörda kottar, bekämpa ogräs, märka granar, bygga pallar och ordna med maskiner. Folk frågar ofta vad jag egentligen gör på hösten och föreställer sig nog att jag sitter och solar mig på Mallorca. Men att odla julgranar är en löpande process med många olika faser.

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

Boka resa

ANNONS

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng